Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi uppgifter om dig som kund:

  • Ansvarig för behandling av personuppgifter: Joel Sundberg; Kontakt: joel snabel-a fantombergs punkt se
  • Vi sparar uppgifter om dig som du lämnar till oss när du köper en vara i butiken. Inget annat. Det är för att vi ska kunna skicka varan som du beställt, fullgöra garantiåtaganden, och för att vi ska kunna kontakta dig igen senare i marknadsföringssyfte.
  • Får man lagra uppgifter på det sättet? Ja, för att kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund så får och måste vi lagra sådana uppgifter. Du samtycker också till att vi använder uppgifterna i marknadsföringssyfte.
  • Efter maximalt ett år efter att vi levererat din vara raderar vi uppgifterna om dig.
  • Du har alltid rätt att begära att vi raderar alla uppgifter om dig. Om vissa uppgifter måste vara kvar för att vi ska fullgöra vårt åtagande, exempelvis garantier, så kommer vi inte att radera dessa uppgifter förren ett år efter att vi levererat varan till dig.
  • Du har alltid rätt att begära ett utdrag om vilka uppgifter vi har sparat om dig.
  • Om några uppgifter om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, så kommer vi på begäran att ändra dessa.